Paluu teokset-sivulle

Kainasto I/ 201765 x 170 cm
Öljy kankaalle.
Yksityisomistuksessa.www.elinaforsti.fi